Ručni alat

13-24
Ručni alat

Okasti ključevi 1 10x11

Koriste se za odvijanje raznih vrsta šrafova u odgovarajućim dimenzijama.

664,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Ručni alat

Okasti ključevi 1 8x9

Koriste se za odvijanje raznih vrsta šrafova u odgovarajućim dimenzijama.

621,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Ručni alat

Okasti ključevi 1 6x7

Koriste se za odvijanje raznih vrsta šrafova u odgovarajućim dimenzijama.

505,01 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Ručni alat

Okasti ključevi 1 12x13

Koriste se za odvijanje raznih vrsta šrafova u odgovarajućim dimenzijama.

773,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Ručni alat

Okasti ključevi 1 13x17

Koriste se za odvijanje raznih vrsta šrafova u odgovarajućim dimenzijama.

892,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Ručni alat

Okasti ključevi 1 14x15

Koriste se za odvijanje raznih vrsta šrafova u odgovarajućim dimenzijama.

814,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Ručni alat

Okasti ključevi 16x17

Koriste se za odvijanje raznih vrsta šrafova u odgovarajućim dimenzijama.

898,00 RSD

ručni alat, odvijači,
Ručni alat

Okasti ključevi 1 17x19

Koriste se za odvijanje raznih vrsta šrafova u odgovarajućim dimenzijama.

1.142,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Ručni alat

Okasti ključevi 1 8x10

Koriste se za odvijanje raznih vrsta šrafova u odgovarajućim dimenzijama.

644,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Ručni alat

Okasti ključevi 2 18x19

Koriste se za odvijanje raznih vrsta šrafova u odgovarajućim dimenzijama.

1.042,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Ručni alat

Okasti ključevi 2 20x22

Koriste se za odvijanje raznih vrsta šrafova u odgovarajućim dimenzijama.

1.158,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Ručni alat

Okasti ključevi 2 22x24

Koriste se za odvijanje raznih vrsta šrafova u odgovarajućim dimenzijama.

1.442,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod